top of page

Solidariteit met huishoudelijke werkers

Kijk je uit naar je vakantie? Je vakantiegeld? Huishoudelijk werkers ook!

Huishoudelijk werkers in Nederland worden vaak onderbetaald, worden buitengesloten van reguliere arbeidsbescherming, en hun arbeidsrechten worden te vaak niet nagekomen door werkgevers.

Huishoudelijk werk verdient waardering en respect. Dat vind jij toch ook? 

Daarom roepen we jou op om, als onderdeel van de Nederlandse samenleving, bij te dragen aan het noodfonds voor (ongedocumenteerde) huishoudelijk werkers.

Betaal jij iemand om je huis schoon te maken? Vergeet niet afspraken te maken met je huishoudelijk werker over doorbetaalde vakantie en 8% vakantiegeld. Dit is wettelijk verplicht, ongeacht juridische status en/of het ondertekenen van een schriftelijk contract.

Wat is het probleem?

Onder de huidige wetgeving hebben huishoudelijk werkers hebben weinig tot geen sociale zekerheid: geen WW, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen verzekering voor langdurige ziekte en geen aanvullend pensioen. De gevolgen zijn schrijnend, al helemaal voor de vele ongedocumenteerde huishoudelijk werkers. Het Nederlands beleid laat deze groep vallen. En de huishoudelijk werkers in Nederland betalen de prijs.

En dat terwijl huishoudelijk werkers essentieel werk verrichten om de Nederlandse maatschappij draaiende te houden. Één miljoen Nederlandse huishoudens besteden huishoudelijk werk uit aan huishoudelijk werkers. Misschien ook wel de jouwe. Maar de meeste werkgevers houden zich niet aan de wettelijke verplichtingen en betalen minder dan het minimumloon.Dat kan en moet anders. 

Daarnaast wordt huishoudelijk werk onderbetaald en ondergewaardeerd door de huidige wetgeving. Door de wet “dienstverlening aan huis” genieten huishoudelijk werkers niet dezelfde sociale zekerheid als mensen werkzaam in andere sectoren. Deze wetgeving is in strijd met de internationale conventie ILO 189, die een internationale standaard voor de arbeidsnormen voor huishoudelijk werk zet.

De waardering van huishoudelijk werk is onderdeel van de strijd voor gendergelijkheid. Meer vrouwen aan het werk wordt gezien als essentieel onderdeel van vrouwenemancipatie in Nederland. Nu meer vrouwen buiten de deur werken, wordt huishoudelijk werk vaak uitbesteed. Veel huishoudens zijn dus afhankelijk van huishoudelijke werkers om hun huishouden te laten draaien. Wat gezien wordt als “vrouwenwerk” wordt nog steeds ondergewaardeerd: huishoudelijk werkers, vaak vrouwen, werken onder moeilijke en precaire omstandigheden. Vrouwenemancipatie moet dus óók goede arbeidsomstandigheden voor huishoudelijk werkers verzekeren. 

Zolang er geen goed vangnet is voor deze groep is een noodfonds noodzakelijk om hen bij te staan. Het fonds van Stichting Noodhulp voor Migrant Domestic Workers schiet te hulp bij ongedocumenteerde huishoudelijk werkers in nood, bijvoorbeeld als zij inkomsten mislopen.

Wat kan jij doen?

Wij hebben allemaal baat bij het werk van huishoudelijk werkers. Een sociaal vangnet voor deze groep is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als samenleving!

Dus doneer hier aan het noodfonds, houd je als werkgever aan je wettelijke verplichtingen, en spreek erover met je vrienden en kennissen.

Huishoudelijk werk is werk, en het is tijd dat de Nederlandse maatschappij dat erkent.

Onderteken onze actieoproep samen met de volgende organisaties die je voor gingen

Ohne Titel Kopie.jpg
fairwork-logo-1[38].jpg
Bildschirmfoto 2022-06-17 um 16.33_edited.png
Sign

Bedankt voor je solidariteit

bottom of page